• 00381 61 660 8063

Implantologija

Implantologija

Imlantologija stomatološke ordinacije Dr. Sremčević

Iskustvo i znanje iz oblasti iz oralne hirurgije nam daje odličnu bazu za izvođenje implantoloških zahvata. Savremeni pristup implantologiji uz kvalitetne implante (Bredent-Nemačka, opciono drugi po zahtevu pacijenta), garantuju dugotrajne protetske radove na istim. Ordinacija poseduje digitalni ortopan radi dijagnostike i merenja raspoložive kosti kao budućih ležišta implanta, tako da sve neophodne postupke obavljate u našoj ordinaciji.

Intervencije

Shopping Basket